Ayu Noharu
AV IDOLInfo Card Ayu Noharu

แปลประวัติ Ayu Noharu โดย ช้างเย็ด


อายู โนฮารุ (Ayu Noharu) เป็นนักแสดง AV ชาวญี่ปุ่นที่ทำงานตั้งแต่ปี 2017 ถึง 2018

เรื่องราว

  • วางจำหน่ายในเดือนธันวาคม 2017
  • ไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการเกษียณอายุ แต่ไม่มีงานใดได้รับการปล่อยตัวตั้งแต่ปี 2561

กำลังถ่ายทำ

ลิงค์ภายนอก

Back to Top