Akiho Yoshizawa
AV IDOLInfo Card Akiho Yoshizawa

แปลประวัติ Akiho Yoshizawa โดย ช้างเย็ด


อากิโฮะ โยชิซาวะ (อากิโฮะ โยชิซาวะ) เป็นนักแสดง AV ชาวญี่ปุ่นที่ทำงานตั้งแต่ปี 2546 ถึง พ.ศ. 2562

เรื่องราว

  • เริ่มต้นจากการเป็นกราเวียร์ไอดอล โดยเดบิวต์ในฐานะนักแสดง AV ในปี 2546
  • เกษียณอายุในฐานะนักแสดง AV ในเดือนมีนาคม 2019 แต่จะยังคงทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมนี้

กำลังถ่ายทำ

ลิงค์ภายนอก

Back to Top