Aina Shinkawa
AV IDOLInfo Card Aina Shinkawa

แปลประวัติ Aina Shinkawa โดย ช้างเย็ด


ไอนะ ชินกาวะ (ไอจิ ชินกาวะ) เป็นนักแสดง AV ชาวญี่ปุ่นที่ทำงานตั้งแต่ปี 2019 ถึงปี 2021

เรื่องราว

  • เปิดตัวในเดือนตุลาคม 2019 และเลิกใช้งานในเดือนกันยายน 2021

กำลังถ่ายทำ

ลิงค์ภายนอก

Back to Top