ไอ ซายามะ

ไอ ซายามะ


ไอ ซายามะ (Ai Sayama) เป็นนักแสดง AV ชาวญี่ปุ่นที่ทำงานมาตั้งแต่ปี 2550

เรื่องราว

  • วางจำหน่ายในเดือนเมษายน 2550

กำลังถ่ายทำ

  • ปี 2564

ปี 2564

  • [2021.11.12] PPBD-223

ลิงค์ภายนอก

แปลประวัติ ไอ ซายามะ โดย ช้างเย็ด

AV IDOL Info Card ไอ ซายามะ
แปลประวัติ ไอ ซายามะ โดย ช้างเย็ด

ไอ ซายามะ (Ai Sayama) เป็นนักแสดง AV ชาวญี่ปุ่นที่ทำงานมาตั้งแต่ปี 2550

เรื่องราว

  • วางจำหน่ายในเดือนเมษายน 2550

กำลังถ่ายทำ

  • ปี 2564

ปี 2564

  • [2021.11.12] PPBD-223

ลิงค์ภายนอก

Back to Top